REGULAMIN REZERWACJI

 • W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się  telefonicznie lub mailowo (formularz kontaktowy). Na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja na wybrany termin, która będzie utrzymywana przez 3 dni robocze oraz numer konta do wpłaty. W tym czasie powinien wpłynąć na konto właściciela apartamentu zadatek w wysokości 30% wartości rezerwacji (strony mogą uzgodnić inną kwotę zadatku lub z niego zrezygnować).
 • Wpłacony zadatek stanowi potwierdzenie rezerwacji.
 • W przypadku braku dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie rezerwacja ulega anulowaniu.
 • Po otrzymaniu zadatku  lub całej kwoty za rezerwację Klient otrzyma e-mail z  potwierdzeniem rezerwacji, a także dane Rezydentki odpowiedzialnej za przekazanie kluczy do apartamentu.
 • Jeśli nie zostanie opłacona cała należność za rezerwację, pozostałą kwotę należy zapłacić w dniu przyjazdu przy zameldowaniu, Rezydentce.
 • Przy rezerwacji krótszej niż wymagana w danym okresie do ogólnej kwoty za rezerwacje doliczane jest opłata jednorazowa 80 zł.
 • W przypadku odwołania rezerwacji  wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, jednakże istnieje możliwość zamiany rezerwacji na inny termin (jeśli jest wolny).
 • W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł, zwracana w dniu wyjazdu po uprzednim odebraniu apartamentu przez Rezydentkę.
 • Na terenie Zakopanego obowiązuje opłata klimatyczna 2 zł za osobę na dobę.

REGULAMIN APARTAMENTU

 • Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15:00, a kończy się do godz.11:00.
 • Zameldowanie Gości odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości
  (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 • Życzenia Gości odnośnie zameldowania w innych godzinach czy przedłużenia pobytu w apartamencie, zostaną uwzględnione w miarę wolnych miejsc po wcześniejszym zgłoszeniu takiego życzenia.
 • W apartamencie nie może zamieszkiwać większa liczba Gości niż zgłoszona w rezerwacji, Gość nie może przekazać/podnająć pokoju innym osobom.
 • Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą przebywać w pokojach
  w godzinach od 9:00 – 22:00.
 • W budynku Rezydencja Tatry obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 – 7:00.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gość nie może używać w pokojach otwartego ognia, grzałek oraz innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu apartamentu (wyjątek: ładowarki, komputery, maszynki do golenia).
 • Zabronione jest wnoszenie i przechowywanie w apartamencie materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń.
 • W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
  Palić można na zewnątrz na balkonie.
 • Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
 • Gość jest odpowiedzialny za przekazany mu zestaw kluczy i pilot do bramy garażowej, a w razie zgubienia lub uszkodzenia jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą lub zakupem.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i innych urządzeń apartamentu, powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić o niej niezwłocznie po jej stwierdzeniu.